de fEM VærDiEr

Med Kristus i centrum: Messy Church er kirke og ikke en hobby-klub. En kirke, som hjælper mennesker i mødet med Jesus som Herre og Frelser.

For alle aldre: Messy Church inviterer unge som ældre. Hver del i gudstjenesten skal være relevant og tilgængelig for alle aldre. 

Kreativt: Messy Church bruger deltagende aktiviteter til at udforske bibelhistorier og afspejle en kreativ Gud.

Gæstfrihed: Messy Church bør afspejle den uendelige kærlighed, som Gud allerede har givet til alle mennesker uanset forholdet til kirken. Gennem velkomst, tryghed, spisefællesskabet og alt det andet, som er en del af Messy Church

Gudstjenestefejring: Messy Church bør afspejle en glædens Gud, der ønsker at mennesker skal leve livet helt og fuldt