GuDsTjEnEsTeFeJrInG i MessY ChuRCH

 

Ordet “gudstjeneste”
Guds-tjeneste: Altså vi er kommet for at tjene Gud, for at ophøje ham, lovsynge ham, tilbede ham. Gud er en del af dette ord, så det er ikke bare hvilken som helst, vi vil tjene. Nej, det er Gud, han som var, som er og som kommer fra evighed og til evighed.

”Tjeneste” er noget, man udfører for at hjælpe en anden. Vi kan skylde en anden en tjeneste, eller vi kan gøre nogen en tjeneste. Vi gør noget for at glæde andre. Ordet kan få en negativ klang, fordi det er noget forventeligt: Nu gjorde jeg dig en tjeneste, så skylder du mig en. Sådan har nogle måske det også i forhold til Gud: Hvis jeg kommer til ham, hvad vil han så have af mig til gengæld?

Guds uudtømmelige kærlighed
Gud vil ikke have noget til gengæld for sin kærlighed, det er det vigtigste af alt. Hvis du kommer til ham, så er han der. Han elsker alle sine børn, og han vil være der for alle. Han har købt os fri med sit blod, så vi kan være, som vi er. Når vi møder Gud, kan vi slet ikke lade være med at prise og tilbede ham og gøre tjenester for hinanden. For ingen kan og vil give en større kærlighed end den, vi har fra Gud. 

Gudstjenesteform
Højmessen er god til at give mulighed for stilhed og tid til at være der, og hengive sig til Gud. Når vi sidder i kirken, bruger vi en masse sanser. Vi ser lyset igennem vinduerne, hører sangenes klang, rejser os for at høre teksten, får nadver sammen, spiser i fællesskab osv. Men tiden har gjort, at vi engang imellem har brug for at være mere aktive og mindre rammesat. Vi behøver rammerne, ja, men vi har også brug for selv at få lov til at bestemme, hvordan vi vil tjene Gud. Vi bestemmer meget over vores eget liv og læring. Det kan virke kaotisk, men vi er oplært til at navigere rundt i det. Vi kan have brug for, at det liv vi lever, også afspejler den måde vi møder Gud på. Derfor kan vi have brug for Messy Church som gudstjenesteform. 

Gudstjenestefejring i Messy Church
Messy Church er gudstjeneste, hvor vi leger, føler og sanser med hele kroppen i bevægelse. Her er der mulighed for at reflektere gennem leg, gennem hændernes gøren og gennem snak med andre. Vi bruger kroppen til at opleve Gud. Her roder, her er larm fra børn og voksne, der snakker, her er alt andet end stilhed. Når du kommer ind ad døren, er der nogen, der byder dig velkommen. Kærligheden, vi har fået af Gud, kan komme gennem et håndtryk og gennem det at blive set. Messy Church vil gerne, at du bliver set, set på ligesom Gud ser på dig med sine kærlige og omsorgsfulde øjne. Der er tid til at komme ind, tid til at fornemme, hvor du nu er landet. Tid til at få snakket, drukket kaffe og spist lidt sødt. Aktiviteterne lægger op til, at man reflekterer over det, man kommer til at høre om senere i bibelhistorien. Gennem relationen til de andre, gennem det at tale med andre om emnet, livet, dagen og følelserne møder du Gud i dit medmenneske. Guds nærvær er der og arbejder igennem dem, du er sammen med. Til Messy Church har vi tiden og pladsen til at lade denne relation vokse og skabe nye bånd.

Tilbage til Guldkorn