Hvordan starte en Messy Church?

Måske er I nået dertil, hvor I overvejer at starte en Messy Church. Dertil har vi en række punkter, som er gode at overveje/gøre.

Hvorfor overvejer I at starte en Messy Church?
List alle de ting op, som I kan komme i tanke om – både de gode og dem som måske udfordrer jer.

Spørg evt. folk i dit bagland, hvad de synes, der kunne være spændende ved at starte en Messy Church. Hvad synes de, der mangler lokalt, og overvej, om det kan kobles på jeres Messy Church.

Overvej følgende påstand:
“Messy Church er til for at forkynde Jesus ind i deltagernes liv, ikke for at få folk til at komme i kirken/missionshuset eller for at give dem en god aften!”

Hvad betyder det, som I kommer frem til her for jeres videre arbejde med en evt. opstart af Messy Church?

Bed for det og få andre med i bønnen.

Find jeres team
Måske skal I være et mindre team, der arrangerer, og et stort team der afvikler. Forsøg at sætte folks evner i spil. Det er en rigtig god idé, hvis jeres team afspejler jeres målgruppe. Som hovedregel er Messy Church for alle aldre, og derfor anbefaler vi, at I er repræsenteret af alle aldre i jeres team. I kan selvfølgelig ikke forvente lige så meget arbejde fra et barn som en voksen, men I kan forvente gode idéer i deres øjenhøjde.

Hvor ofte vil I mødes?
Det er forskelligt, hvor ofte folk mødes. Nogen mødes hver måned, andre mødes fire gange om året. Det kommer meget an på jeres ressourcer. Vores anbefaling er, at I mødes én gang hver måned. Det gør opgaven overkommelig, uden at I helt mister kontakten med jeres deltagere. Husk at I også er Messy Church mellem jeres samlinger. 

 

Samarbejde
Er der en anden kirke/kristent fællesskab i jeres by, som I evt. skal inddrage i arbejdet omkring Messy Church? Måske vil det kunne give jer flere ressourcer at trække på, og måske når I flere mennesker med Jesus i jeres lokalområde. På sigt kan det måske give den gevinst, at I kan dele jer og lave to Messy Church, for en enkelt Messy Church kan også blive for stor.

Sted
Hvor skal I være? I Kirkerummet, sognegården, missionshuset, klubhuset, kulturcenteret, biblioteket, skolen? Det er vigtigt at tage med i jeres overvejelser, hvilke behov I har. Fx at der er et køkken, toilet, puslebord,  lyd- og teknikudstyr, musikinstrumenter, adgang for handicappede og at det er muligt at boltre sig uden at skulle passe på de fine vægge osv.

Pris
Hvad skal det koste at deltage i jeres Messy Church? Nogle Messy Church tager en lille pris for mad og aktiviteter. Andre steder er det gratis at deltage. Overvej hvilket signal I sender, ved at det enten koster noget eller er gratis. Det kan måske variere fra landsdel til landsdel eller fra by til land. Overvej også hvad I vil gøre, hvis der er nogen, der ikke har råd til at deltage.

Registrering
Overvej hvordan I vil tilslutte jer Messy Church:

  • Tilslutning til MC-netværket.
  • Tilslutning til MC-netværket og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS
  • Tilslutning til MC-netværket og DFS samt DUF-registret.

 Læs mere om de tre muligheder.

 

Besøg
Tag på studietur til en eksisterende Messy Church og lad jer inspirere. Her får I mulighed for at prøve det på jeres egen krop og stille jeres spørgsmål.

Involver
Involver så mange som muligt i jeres Messy Church. Nogle  kan bede, andre lave mad, andre igen er kreative, andre kan rydde op. Overvej om I skal spørge nogen af dem, som måske aldrig bliver spurgt.

Messy Church-konsulenter
Vi er en god gruppe Messy Church-konsulenter, som står på spring for at hjælpe jer i gang. Tøv endelig ikke med at kontakte os. 

Engangs-Messy Church
Vi anbefaler, at I med hjælp fra en konsulent prøver konceptet af hjemme i jeres omgivelser. Vi kalder det ”Engangs-Messy Church”. Det er en super måde, hvorpå I kan se, om Messy Church er noget af det, I skal satse på hos jer.