TIlsLUtNinG

 

Lad jeres MC blive en del af noget større:

Messy Church Netværket, Danmark (MC-netværk):

Et forum for alle MC i Danmark uanset kirkeretning. Her er medlemmer fra Folkekirken, Baptisterne, Frelsens Hær, Metodisterne, Indre Mission og flere på vej.
Netværket har rent praktisk base i DFS, men at være med i MC-netværket kræver ikke tilslutning til DFS.
Via netværket bliver jeres MC-team holdt ajour med ideer, inspiration, kurser og andet, som sker i MC-Danmark.
Når I er med i MC-netværket har i også godkendt MC-værdierne og dermed også lov til at bruge både navnet "Messy Church" og logo.
Såfremt I ikke kan tilslutte jer MC-værdierne, er I velkomne til at bruge de ideer og ressourcer, som I finder på vores hjemmeside og modtage nyhedsmail, men ikke bruge navn og logo.

Tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS)

Hvis I kan stå inde for DFS' vedtægter, kan I udover at tilslutte jer MC-netværket også tilslutte jeres MC til DFS. Her er en række fordele med bl.a. rabatter på MC-Startkassen og materialer købt på DFS' hjemmeside Til trods for, at materialer i DFS primært er tænkt til arbejdet i børne- og juniorklubber, så er her også meget at hente for MC. 

DUF-registreret DFS-klub

Ved at lade jeres MC blive registreret som foreningsopbygget og følge de regler, der gælder i den sammenhæng, kan I være med til at give økonomisk støtte til DFS på landsplan, så vi bl.a. også kan blive ved med at støtte og videreudvikle MC i Danmark. I får også flere rabatter på MC-Startkassen og materialer købt på DFS' hjemmeside

Har I spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte Karen.

Som Messy Church står I selv forat overholde sikkerheds og sundhedsreglementer. Messy Church, Danmark kan ikke holdes til ansvar for den enkelte Messy Church.