mEd KrIsTuS i CeNtRuM unDeR en HEl samLInG

 

Hvordan kan vi have Kristus i centrum under en hel samling?

  • Kræver grundig planlægning og gennemtænkning af de enkelte elementer.
  • Drop-in skal gøre dagens tema synligt. Der kan ligge sedler eller Bibler med dagens bibelhistorie til at kigge i. 
  • Det handler om, at vise Kristus gennem den måde vi møder mennesker på med åbenhed og gæstfrihed.
  • Ved velkomsten og introduktionen til samlingen, gøres temaet klart. Her kan der også stilles et reflekterende spørgsmål, som deltagerne kan tænke over undervejs i samlingen (se forest i jeres hæfte til dagens samling).
  • Under aktiviteterne er det væsentligt, at dem der leder aktiviteterne, er klædt på til at samtale om dagens emne undervejs. For nogen vil det være naturligt og åbenlyst, at det vi har fingrene i, har noget med Kristus at gøre, mens andre skal hjælpes lidt på vej. Sådan vil det være. Det er en god idé at være tydelig omkring, hvorfor de respektive aktiviteter er valgt og evt. bruge dem i forbindelse med bibelhistorien.
  • Til bibelhistorien kan man f.eks. tænke aktiviteterne ind i forkyndelsen, og udnytte, at folk forhåbentligt har reflekteret under aktiviteterne. Dette kan skabe en fornemmelse af sammenhæng, og på den måde kommer Kristus i centrum gennem hele samlingen.
  • MC-teamet kan med fordel tænke over, hvordan Kristus bliver den røde tråd gennem diverse temaer og vende tilbage til Kristus under diverse samtalepunkter. 
  • Til spisning, er det godt at takke Gud for maden.

Tilbage til Guldkorn