gÆsTfRiHeD

 

Det er vigtigt, at vi viser hinanden gæstfrihed til Messy Church

Gæstfrihed er en kristen dyd, som bogstaveligt betyder ‘fremmedkærlighed’. Begrebet opsummerer på en måde den kærlighed, som kristendommen på en helt særlig måde har bragt til verden. At vise næstekærlighed mod andre, også den fremmede, hører til grundkernen i den kristne tro. Det handler om, at man tager imod den fremmede uden betænkelighed eller mistro. Man skal derimod vise ham/hende kærlighed, omsorg og tillid

Vi er skabt til at være gæstfrie
Vi tror Gud har skabt nogle til at være mere gæstfrie end andre, og som i Messy Church vil være perfekte som værter, men derfor betyder det ikke, at vi andre bare skal give op. Gud har skabt os alle til at tage del i den tjeneste. I begyndelsen af Bibelen siger Gud: “Lad os skabe mennesket i vort billede”, - og Gud skabte det. Senere siger han: “Det er ikke godt for mennesket at være alene” og derefter skabte han kvinden. Gud har skabt os til fællesskab, og han så, at det var godt.

Vi må se på Jesus og gøre som ham
Da Jesus gik rundt på jorden, tog han alle slags mennesker til sig. Han så dem, snakkede med dem, hjalp dem, og gennem samtale kom de til tro på ham. Han havde 12 helt særlige venner, som lærte ham at kende på en særlig måde. De blev dermed også et vigtigt redskab til at bære vidnesbyrdet om Kristus videre. Vi må se på Jesus og gøre som ham. Det gælder os alle, for han kalder os alle til at følge ham og gøre som ham. Det kan være, når vi møder naboen, kollegaen, måske vores børns venners familie m.m. Vi er alle forpligtede på at møde mennesker med kærlighed, omsorg og tillid. 

Vi er skabt til fællesskab og til at være sammen, derfor er der også mange, der søger forskellige fællesskaber. Men der er stor forskel på, hvor man føler sig tilpas, med plads til, at man kan være sig selv og have mulighed for at dele interesser og livsværdier, og hvad der gør et fællesskab stærkt.

Ofte vil man føle sig godt tilpas, der hvor man bliver taget godt imod, bliver budt velkommen, og hvor der er nogle mennesker, der snakker med én og hjælper én med at finde sig til rette. 

Messy Church bruger begrebet gæstfrihed. Vær gæstfri mod hinanden som Kristus er gæstfri mod os. Vi må alle øve os i at være det, fordi Jesus siger sådan til os: "Gør mod andre mennesker sådan, som I vil, at de skal gøre mod jer!" Matt 7,12; Luk 6,31.

Mødet med nye deltagere
I Messy Church har vi en ”vært”, der står i døren og byder velkommen, og han/hun er dermed den første, der ser og møder alle deltagere, der kommer ind ad døren. Her er det virkelig vigtigt, at vi ser alle, og især de nye og tager os særligt af dem.

Tag imod nye deltagere i jeres Messy Church, sådan som I selv ville ønske at blive taget imod, hvis I var nye. Hjælp dem, og fortæl dem hvordan ”vi plejer” at gøre i vores fællesskab. Snak med dem og vær nysgerrige på, hvem de er, hvad de laver, og hvad de interesserer sig for. Det skal ikke være et forhør, men være en samtale, hvor du også deler noget af dig selv. Lyt dobbelt så meget, som du taler. Hjælp vedkommende med at finde nogle i fællesskabet, som deler samme interesser, og hvor du tænker, der måske kan udvikle sig et venskab på sigt.

Derudover er det vigtigt, at alle kommer på banen med at hjælpe og snakke med de nye, der er kommet ind ad døren. Alle skal sikkert ikke ind i en dybere samtale med dem, men det er vigtigt, at alle (uanset om man er 10 år eller 100 år) kommer forbi og siger hej til de nye. 

Måske er det dig, værten kommer forbi og ”afleverer” de nye til, og så er det vigtigt, at du er nysgerrig og har modet til at spørge ind til de nye. Du har fået en opgave fra Gud, og det er at hjælpe de nye ind i et kristent fællesskab, ind i et fællesskab med Gud. 

Der er altid nogle i et fællesskab, som vil være meget utrygge, hvis de lige pludselig bliver sat til at snakke med en fremmed. Derfor er det vigtigt, at værten kender de forskellige, der er i fællesskabet. Det skal også være OK at sige fra, for det skal være trygt for alle at være der.

Snak om hvordan gæstfrihed kan/skal fylde i jeres Messy Church
Gæstfrihed er noget vi alle kan, eller kan lære, og noget vi alle har brug for at møde. Brug tid i MC-teamet og med deltagerne på at snakke om, hvordan I gerne vil at gæstfriheden fylder i jeres Messy Church. Fortæl deltageren, hvad I i MC-teamet har snakket om, og om hvordan I kan praktisere det i jeres Messy Church.  

Tilbage til Guldkorn