hvoRDan SkAbEr vi PLaDs Til rO i vORes messy ChurCh?

Ro i vores Messy Church

Det er en kendsgerning, at flere og flere har brug for ro omkring sig. Måske ved de det ikke selv, men i takt med at verden larmer mere, giver det god mening at tænke over, hvordan jeres Messy Church kan imødekomme dette behov.

Her følger en række forslag, som kan skabe mere ro. Brug de forslag, der giver mest mening for jeres Messy Church:

  • Placer de aktiviteter, som forventeligt vil frembringe mest støj og uro, sammen, og placer de mere rolige og stille aktiviteter sammen.   
  • Hvis I har mulighed for det, kan de mere støjende aktiviteter også foregå i et andet rum, eller I kan gøre brug af udendørsarealer.
  • Det er en god idé at italesætte problematikken omkring støj for bordlederne, så I i fællesskab kan blive enige om en retningslinje. Dermed kan det blive en fælles opgave at mindske støjniveauet. 
  • Oplever I larm som en udfordring hos jer, så kan I gøre opmærksom på det overfor alle under den officielle velkomst.
  • I kan have en aktivitet, som har særlig fokus på ro og stilhed. Forsøg at placere aktiviteten et sted, hvor den kan være lidt afskærmet fra de øvrige, måske i et hjørne med en sofa, lænestole eller madrasser til at nyde roen på. Afmærk med skilte, så områdets formål tydeligt fremgår heraf.
  • Hav evt. ørepropper og hørebøffer liggende. Nogle mennesker, der er meget sensitive over for lyd, kan have stor glæde af dem.
  • Hvis I har baggrundsmusik, så overvej hvordan og hvorfor I bruger det. For rigtig mange er det hyggeligt at lytte til, men er I udfordret på uro, så overvej, om I skal prøve at slukke for det et par gange og så evaluere effekten af det.

En præst fortæller, hvordan de i deres Messy Church formår at skabe ro under bibelhistorien: Jeg bruger alter, kjole osv. osv., og det er vildt interessant, hvordan liturgi og nye rammer kan skabe et helt andet rum – i det samme rum. Ved at skrue lidt ned for lyset – mens jeg går ud og inviterer ind til kirke (gudstjenestefejringen) – så falder lyd og energiniveau markant.

Tilbage til Guldkorn