bIbeLStUdIe sOm En AkTiViTeT i mESSy ChurCH

Bibelstudie som en aktivitet i Messy Church

Bibelen er centrum for de temaer og budskaber, som vi forholder os til i Messy Church. Derfor ønsker vi også at opfordre til, at Bibelen får lov til at fylde, når vi samles. Dette kan f.eks. ske gennem bibelstudie. 

I det følgende vil jeg give nogle råd og konkrete løsninger til, hvordan man kan afvikle bibelstudie i Messy Church, samt hvad man skal være særligt opmærksom på, når det sker i et Messy Church format. 

Til hver samling er der tilknyttet en bibeltekst. Tag gerne udgangspunkt i den, så temaet er strømlinet også her, eller find en tekst, der belyser temaet fra en anden vinkel. Overvej, om der både skal være udgaver af Bibelen på hverdagsdansk, studiebibelen, børnebibelen, den autoriserede udgave og evt. Biblen på andre sprog til stede, da de kan spille sammen i studiet. 

Sæt klare rammer op for bibelstudiet, så det vækker genkendelighed og gør det lettere at gå til. Det kunne f.eks. være: 

 • Tilbyd bibelstudie som en aktivitet, hvor 4-5 personer læser i Bibelen sammen. 
 • Hav en timer, eller et stopur, der fortæller, at bibelstudie også er en station/aktivitet, som man skal kunne bevæge sig fra og til. Hav timeren på 10-15 min. og lad derefter nogle andre komme til. 
 • Hav evt. bibelstudiet i et andet lokale og signaler, at hvis døren er lukket, er der bibelstudie i gang, og hvis den er åben, kan nye komme til.
 • Opfordre til, at man læser teksten højt sammen og efterfølgende læser den igen hver for sig. 
 • Bordlederen kan evt. have læst teksten igennem på forhånd og drøftet med Messy Church-teamet, hvad der springer i øjnene, og hvilke tanker teksten medfører hos læseren, så man har reflekteret over dette inden (særligt hvis teksten er svær eller kan fremkalde reaktioner hos bestemte deltagere). 
 • Overvej, om I vil bruge en præst til denne aktivitet. 
 • Respekter tiden på timeren. Hvis snakken ikke er færdig, kan man evt. tage snakken med videre til andre aktiviteter. 
 • Overvej lokalet og stemningen. Tænd evt. levende lys og sæt puder op, som man kan sidde på. 
 • Inden samlingen kan man lave mannakorn med vers fra passager i Bibelen, der belyser samme emne.
 • Bordlederen skal være opmærksom på, at der kan være temaer, som deler os, fordi vi måske ikke er enige. Det skal der være plads til! Gør det klart, at vi alle er på vandring sammen til denne gudstjenestefejring. 

Rammen for læsningen kan inspireres af Den Svenske Metode.  

Den svenske metode 

Bordlederen kan sørge for, at man kommer gennem alle trin i metoden, men sørg for at det ikke bliver forhastet. Det er bedre at lade snakken køre, end at afbryde den for at nå alle trinene. 

Du gør sådan: 

 • Læs en kort tekst (10-15 linjer) fra Bibelen højt. 
 • Instruer helt kort gruppen i, hvordan de går teksten igennem i fem trin:

Lyspæren
Hvad lyser op i teksten? Hvad springer dig i øjnene? Hvad har din opmærksomhed? 

Spørgsmålstegnet
Alt hvad der er svært at forstå i teksten berøres her. Måske har læseren et spørgsmål til tekstens forfatter, måske til Gud? 

Korset
Kan du få øje på Jesus i denne tekst? Lærte du Jesus bedre at kende gennem teksten? 

Pilen
Hvordan taler teksten til dig i dit personlige liv? 

Taleboblen
Her opfordres du til at dele det, som du har fået med fra teksten. Enten i gruppen eller med nogen udenfor gruppen. 

Afslut evt. gruppelæsningen med en bøn med og for hinanden. 

Bibelstudie skal gerne være et tilbud/aktivitet, som Messy Church-teamet drager ind ved siden af samlingen til dagen. Det står altså ikke i dagens samling, men kan tilbydes fra tid til anden - eller hver gang. 

Tilbage til Guldkorn