goDE eRfArInGeR fRA DrOp In

Gode erfaringer fra drop in

Hvad er særligt vigtigt, at vi er opmærksomme på under drop in, og hvordan afvikler vi det på den bedste måde?

Drop in er en meget vigtig grundsten i jeres Messy Church, hvor I har mulighed for at se den enkelte på en helt særlig måde.  

Overvej hvordan I tager imod deltagere, når de ankommer. Det er vigtigt, at de får en oplevelse af, at de er velkomne. Drop in er tidspunktet, hvor I for alvor har mulighed for at vise, hvor værdifulde alle mennesker er, og at der er plads til alle i Guds rige. 

Drop in er lige så vigtigt som aktiviteterne, bibelhistorien og spisningen. Det er her, man mærker hinanden, snakker dagens glæder og udfordringer igennem, og man gør sig klar til at gå videre ind i samværet med Jesus på en kreativ måde. I drop in er der plads til at lægge dagens evt. mange dilemmaer bag sig og forberede sig på at høre, hvad Gud har at sige til én i dag. 

Faciliteter – den hyggelige stemning er vigtig
Nogle Messy Church har rigtig meget plads, så de kan lave et helt specielt velkomstområde, som er forbeholdt drop in. Der er måske både plads til at have et område, hvor man kan snakke, hvor børnene kan sige hej og brænde lidt krudt af, og hvor man kan spille et eller andet. 

For langt de fleste Messy Church er virkeligheden at pladsen kan være trang, og så bliver man nødt til at være lidt kreativ med den plads, man har til rådighed. Begge modeller kan dog fungere rigtig godt. Det afgørende er, at man formår at skabe en hyggelig og hjemlig stemning. Byd deltagerne velkomne og lad dem mærke, at I er glade for at se dem. Tak dem, fordi de tog imod indbydelsen til Messy Church. 

Brug Jesu gæstfrihed som ramme for jeres Messy Church
For at give deltagere i Messy Church en særlig velkomst, er det vigtigt at se på Jesus: Se på hvordan han tog imod alle de mennesker, der kom til ham, også selvom han var træt. Vi kan læse i Matt 9,10-13, hvordan Jesus formaner os til at gøre godt mod toldere og syndere. Paulus minder os i Fil 4,5 om, at vi skal lade vores mildhed blive kendt. Dette gælder alle, der kommer ind ad døren til jeres Messy Church – ikke kun dem I ikke kender, men også dem der har været der 20 gange før. I skal se dem, høre dem og vise dem, at de er velkomne lige meget hvad. ”For det er her, lige her, du kan komme som du er” som vi synger i Messy Church sangen. Lad også det I laver under drop in give den følelse blandt deltagere og frivillige. Lad gæstfriheden stå som en klar ramme for jeres samling.

Ideer til praksis

  • Værter i døren: Rent praktisk kan det være en god ide, at have nogle til at stå ved døren og sige velkommen. Derudover skal der være nogle, der går rundt blandt dem, der er kommet til at sætte snakken i gang forskellige steder. 
  • Rundvisning til nye: Det er altid godt at have for øje, at der kan komme nye ind, som ikke kender huset. Det er så vigtigt, at de får en lille rundvisning og et lille indblik i, hvad I plejer at gøre. Hvis de følges med nogen som har været der før, så fornem om det kunne være godt, at det er dem, der viser rundt, eller én der er med til at stå for samlingen.
  • Navneskilte er altid godt, selvom man kender hinanden rigtig godt. Det er bare dejligt at vide, hvad folk hedder.
  • Små aktiviteter: Hvis pladsen er til det, kan det være en ide at have aviser, ugeblade, spil m.m. liggende. Hvis man ikke lige har lyst til at snakke, så kan man sætte sig her sammen med sin familie eller sig selv og en avis. 
  • Forplejning: Det er altid godt at tilbyde lidt simpelt at spise og drikke både for børn og voksne.
  • Lektiehjælp: Under drop in kan det også være muligt at tilbyde lektiehjælp, eller lave et bord hvor børnene kan sidde og lave lektier sammen. 
  • Fælles velkomst: Udover at møde folk med åbne arme i døren og byde velkommen er det også en god idé at lave en fælles officiel velkomst, hvor der fortælles om dagens program.  Det kan f.eks. gøres lige inden Aktiviteter sættes i gang. Hvis det er muligt, er det også en god idé at sætte dagens program op på PowerPoint eller på en opslagstavle/flipover. Hvis I har flere rum, er det også godt at få skrevet tydeligt, hvor hver aktivitet finder sted, så alle kan gå hen og være med. At få sådan en introduktion kan også hjælpe nogen til at slappe af og føle sig velkommen.
  • Oprydning: Når aktiviteterne går i gang, er det smart at få ryddet det væk, man har haft fremme under drop in. 

Tilbage til Guldkorn