VærkstedEr på konfEreNCEn

MC helt forfra - for nybegyndere
Karen Markussen, konsulent og international koordinator for Messy Church i Danmark

Selvom du er helt grøn på Messy Church, så skal du alligevel med! Dette værksted er nemlig for dig, som endnu ikke har været på en af vores MC-inspirationsdage. Her vil vi tage et lynkursus i grundelementerne, så du er rustet på til at være med i resten af denne konference.

Der er to værksteder - 11.15 og 16.00

I tilmeldingsmodulet prioriterer du tre af værkstederne - hvis fx et af dem ikke har nok tilmeldte.

De fleste af værkstederne holdes både 11.15 og 16.00, men MC helt forfra - for nybegyndere og MC og alle aldre afholdes hhv. 11.15 og 16.00 - Karen har endnu ikke lært at være to steder på én gang!

Gå tilbage

 

MC og det tværkulturelle
Palle Kure, missionær

Messy Church er et godt værktøj til at samle alle aldre og forskellige kulturer til oplevelser, bibelfortælling og fællesskab.) I dette værksted er der fokus på, hvordan vi kan arbejde tværkulturelt med MC.

I Åkirkeby og Rønne er der erfaring for, at en del af deltagerne i MC taler andre sprog end dansk. Kom til et oplæg med konkrete forslag til, hvordan det kan fungere i praksis. Du får konkrete idéer med hjem, og også mulighed for at dele dine erfaringer med de andre deltagere i dette værksted.

MC som gudstjeneste - i DK?
Henrik Arendt Laursen, sognepræst

Messy Church er kaffe, kage, krea og kaos! Hvordan skaber vi rammer og ro til gudstjeneste med eftertanke og ritual? Sognepræst Henrik Laursen deler erfaringer fra Vigerslev Kirke, hvor gudstjenesten i kirkerummet er en fast del af programmet, når der er Messy Church. Det er gudstjeneste med bibelfortælling, trosbekendelse med fagter, sang, musik, nadver og af og til mulighed for forbøn.

 

MC og alle aldre
Karen Markussen

"Messy Church inviterer unge som ældre. Hver del i gudstjenesten skal være relevant og tilgængelig for alle aldre." Dette er et af de fem værdier i Messy Church. Vi skal her have fokus på fordele, udfordringer, ideer til og tanken bag at være alle aldre samlet.

MC og gæstfrihed og samtalen
Lucy Moore, grundlægger af Messy Church

We all want to make Messy Church a time to grow closer to God and to each other. How can we bring hospitality into every part of Messy Church, not just the welcome at the door? How can we frame our conversations over the activities to make the most of the opportunity to meet God and each other?

Dette værksted er på engelsk, men bliver oversat - og her er en oversættelse af ovenstående:

Vi ønsker virkelig, at vi vokser tættere på Gud og hinanden, når vi kommer til Messy Church. Hvordan kan vi få gæstfriheden ud i alle dele af Messy Church, og ikke blot gennem et "Velkommen!" ved døren? Hvordan kan vi tilpasse samtalerne under aktiviteterne, så vi udnytter muligheden for at møde Gud og hinanden?

 

Musikkens plads i MC
Lene Rønne regionalkoordinator i Region Syd

Musik skaber fællesskab igennem alle aldre. Vi er en del af noget større, når vi synger sammen og har fælles fodslag. Så snyd ikke jer selv for at finde sangens plads - også ind i Messy Church.

Vi vil lære nye sange at kende, samt fagter m.m. Der vil også blive undervist lidt i hvorfor det er så vigtigt, vi synger sammen. Derudover vil vi også bruge tid på at få kendskab til, hvad Messy Church DK allerede kan tilbyde af sange til jeres MC. Vi vil også bruge tiden på erfaringsudveksling. Så kom og vær med til en kreativ, sangglad eftermiddag!

MC og de udsatte familier
Carolyne Rasmussen, regionalkoordinator i Frelsens Hær

I Frelsens Hær MC tager vi altid udgangspunkt i familiens ressourcer, ønsker og udfordringer. MC er for alle aldre - enlige såvel som par med små og store børn. Alle er velkomne, uanset etnisk baggrund og tro. Kom til et oplæg, hvor du vil høre, hvordan vi holder en helhedsorienterende MC-gudstjeneste.